Teritorijos taisyklės

Svečiai privalo:

 • Susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis bei jų laikytis;
 • Naudojantis papildomomis mokamomis sodybos paslaugomis, už jas iš karto sumokėti;
 • Rūpintis savo vaikais bei jų saugumu. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys;
 • Vaikams naudotis vandens pramogomis, maudytis galima tik kartu su suaugusiaisiais;
 • Sportinius įrenginius, žaidimų aikštelę ir kitus sodyboje esančius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;
 • Saugoti bei rūpintis savo daiktais. Sodybos administracija už paliktus ar pamestus daiktus neatsako;
 • Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų;
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ar lauko židinyje suderinus su sodybos administracija;
 • Rūkyti tik tam skirtose vietose, nemėtyti nuorūkų;
 • Fejerverkus ir kitus pirotechnikos gaminius naudoti tik suderinus su sodybos administracija;
 • Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis.

Draudžiama:

 • Vedžioti šunis be pavadėlių;
 • Laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;
 • Važinėti automobiliais ir kitomis transporto priemonėmis ne tam skirtais keliais ir/ar takais;
 • Statyti automobilius bei kitas transporto priemones ne tam skirtose vietose;
 • Kūrenti laužus ne specialiai tam skirtose vietose;
 • Liesti, maitinti sodyboje esančius gyvūnus;
 • Be sodybos administracijos leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas;
 • Atsinešti ir naudoti savo maistą bei gėrimus.

Svečių atsakomybė:

 • Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • Jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 • Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, sodybos    šeimininkai už tai neatsako;
 • Svečiai, atsivežę savo maistą, patys atsako už jo kokybę ir saugumą sveikatai.

Dėmesio! Įėjimas į teritoriją grupėms (vestuvėms, ekskursijoms ir kt.) mokamas!

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėm tvarką, norėdami maksimaliai apsaugoti Jus ir siekiant išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

Linkime gražaus poilsio!

Sodybos „Vienkiemis” administracija